Forex SP FuturesHet bijhouden van aandelen indexen heeft natuurlijk niets te maken met de beurs waarop de aandelen worden verhandeld. Het wordt dan ook veelal door afzonderlijke bedrijven gedaan en door middel van een platform voor Forex S and P futures handelen is daar een goed voorbeeld van. Het bedrijf Standard & Poor houdt dan ook een index bij van grootste bedrijven van Amerika.

Fondens uit meerdere beurezen

Voor futures Forex online platforms bezoeken zal u een bonte verzameling aan verschillende mogelijkheden opleveren. De futures zullen gebaseerd zijn op diverse indexen en de aandelen die in die verschillende indexen zijn opgenomen. In het geval van Forex Nasdaq futures zullen alle fondsen ook aan de Nasdaq beurs genoteerd staan. Bij Forex Dow Jones zullen alle fondsen aan de New York Stock Exchange genoteerd staan.

Bij Forex S&P futures zult u echter fondsen aantreffen die aan beide beurzen genoteerd zijn en die ook in de twee genoemde indexen opgenomen zijn. Dit kan het bedrijf Standard & Poor doen omdat zij een onafhankelijk bedrijf zijn dat zich bezig houd met krediet beoordelingen en dus geen partij is op de verschillende aandelen beurzen. Dat het bij het aanbieden van Forex S and P futures alleen over de vijfhonderd grootste bedrijven van Amerika zal gaan is een keuze die door Standard & Poor elf gemaakt is. De index wordt ook wel als betrouwbaarste indicatie van de stand van de Amerikaanse economie gezien omdat alleen gekeken wordt naar grootte en niet naar bedrijfstak of industrie. De Forex futures die u aan zult treffen zullen daarom ook vaak van goed presterende fondsen zijn.

Geen garantie voor goede resultaten

Dit wil natuurlijk niet zeggen dat de futures ook altijd goede resultaten op zullen leveren. Net zoals bij iedere andere Forex index zal een index bestaan uit goed en minder goed presterende fondsen. Het kan bij Forex S and P futures dus goed voorkomen dat een fonds minder goed presteert maar toch nog groot genoeg is om in de index opgenomen te zijn. Bij het samen stellen van de index worden de bedrijven dan ook gemeten aan de hand van de markt kapitalisatie waarden. Dit wil zeggen dat bij het opstellen van de lijst voor het beleggen in S&P fondsen de koers van het aandeel vermenigvuldigd wordt met het aantal uitstaande aandelen. Hierdoor zal een waarde ontstaan die op dat moment voor het bedrijf zou gelden als alle aandelen voor de vastgestelde koers verkocht zouden worden. Natuurlijk zullen bij een platform voor Forex en S and P de aandelen in dezelfde volgorde en volgens dezelfde koers weergegeven zijn omdat beide zich houden aan de koers zoals die op de betreffende aandelen beurs is bepaald.

Net zoals een onafhankelijk bedrijf als een krediet beoordelaar geen invloed op de koersen heeft zullen ook Forex platforms geen invloed uit kunnen oefenen. Dit komt natuurlijk omdat bij Forex S and P futures niet daadwerkelijk op de beurs gehandeld wordt, maar belegd wordt op basis van de op de beurs bepaalde koersen. Dit zal u als gebruiker van een Forex platform natuurlijk belangrijke voordelen opleveren omdat u op deze wijzen nooit met onverkoopbare Forex S&P futures kunt blijven zitten.

Altijd 24/7 beschikbaar voor beleggingen

Natuurlijk zijn er veel meer voordelen waarvan u kunt profiteren als u gebruik maakt van een Forex platform zoals u die op deze website aan zult treffen. Voor het beleggen door middel van Forex S and P futures kunt u immers vierentwintig uur per dag terecht en ook is het platform zeven dagen per week bereikbaar. U kunt gedurende die tijd uw beleggingen opgeven, terwijl die uiteraard alleen uitgevoerd kunnen worden tijdens de uren die daarvoor op de verschillende beurzen gelden. Het feit dat u echter voor de futures Forex platforms kunt bezoeken op het moment dat het u uit komt, biedt u heel veel voordelen.

Het zijn deze voordelen die heel veel beleggers overtuigd hebben om ook gebruik te maken van deze manier van beleggen. Natuurlijk raden wij u aan om ook een kijkje te nemen bij de brokers op deze website om te zien of er bij Forex en S and P ook aandelen van uw gading zijn. U kunt immers vrijblijvend een kijkje nemen en zelfs met een oefen account proberen of deze manier van beleggen bij u past. Als dat zo is dan kunt u gelijk beleggen met echt geld en als de Forex S and P futures niet voor u zijn weggelegd dan bent u tot niets verplicht. Dit is een service die u bij andere aanbieders van Forex futures en andere financiële diensten in ieder geval niet zult vinden.

Ontdek de S&P Futures zelf!

Neem dus snel een kijkje bij de brokers zoals u die op deze website zult vinden, u weet dan dat u betrouwbare brokers zult bezoeken die over een geldige Europese vergunning beschikken. Ook weet u op deze manier zeker dat de Forex S and P futures gebaseerd worden op de koersen zoals die op de desbetreffende beurzen worden bepaald. Dit komt natuurlijk omdat deze manier van werken in de voor iedere broker geldende vergunning is vastgelegd en de vergunning voldoen aan de Europese wet en regelgeving. Het is ook op basis van dezelfde wet en regelgeving dat is vast gelegd dat beleggen in S&P zal dienen te gebeuren volgens de op de betreffende beurzen vastgestelde koersen.

Dat Standard & Poor deze koersen voor u en voor alle andere beleggers op een rijtje zet is natuurlijk heel erg mooi meegenomen. Veel belangrijker is het echter dat de Forex S&P futures door bel3eggers op de beurs gebruikt wordt als graadmeter voor de Amerikaanse economie. De index zal dus voor beleggers die op de verschillende beurzen actief zijn aanleiding zijn om aandelen te kopen of te verkopen en daardoor zullen uw resultaten beïnvloed worden. De opgestelde aandelen index zal dus niet direct maar wel indirect invloed hebben op de Forex S and P futures waarin u belegd. Om hiervan de gevolgen goed te schatten is het uiteraard belangrijk dat u de nodige ervaring hebt op het gebied van het beleggen. Daarbij zal ook de nodige kennis van het beleggen door middel van Forex futures niet mogen ontbreken.

 
 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2019 Forex Online. All Rights Reserved