Forex AEX indexBij het beleggen door middel van indexen kunt u natuurlijk uit heel exotische indexen kiezen maar u kunt het ook dichterbij huis zoeken. Op een platform voor Forex AEX index beleggen zal u alle uitdagingen van de Amsterdamse aandelen beurs opleveren. Daarbij zult u natuurlijk profiteren van de winstgevendheid die deze aandelen gezamenlijk opleveren.

Beleggen in 25 fondsen

Voor het beleggen in AEX Forex online brokers bezoeken zal u dus eer interessante mogelijkheden opleveren. Dit komt natuurlijk omdat bij het bepalen van de index de vijfentwintig grootste aandelen fondsen van de Amsterdamse aandelen beurs worden gebruikt. Dit systeem wordt al sinds de oprichting van de index in 1983 gebruikt al waren in het begin slechts dertien fondsen in de index opgenomen en is dit aantal sinds 1990 uitgebreid tot de vijfentwintig die we nu kennen.

Beleggen in AEX index aandelen is natuurlijk een belegging in de grootste fondsen van de Amsterdamse aandelen index. De grootte van de fondsen wordt bepaald aan de hand van de markt kapitalisatie waarde en wordt twee maal per jaar bepaald. In maart en september worden hiervoor van alle fondsen gewogen terwijl voor het bepalen van welke fondsen dat zijn een ander systematiek wordt gebruikt. Bij de Forex AEX index wordt gebruik gemaakt van het gewogen gemiddelde en dit betekend dat geen enkel aandeel zwaarder mag wegen dan vijftien procent. Dit wordt gedaan om de invloed van grote fondsen op de index te beperken, Shell is met afstand het grootste fonds en zou alleen de hele index kunnen bepalen. Bij een platform voor Forex AEX beleggingen doen is door deze manier van het bepalen van de index dus wel zo eerlijk omdat ook kleine succesvolle fondsen mee wegen.

Indexbepaling door alle fondsen

Het feit dat alle fondsen dus meetellen om de index te bepalen zorgt er ook voor dat de Forex AEX index een daadwerkelijke interpretatie geeft van de handel in aandelen in de index met de grootste bedrijven die aan de beurs genoteerd staan. De gebruikte systematiek is gelijk aan die bij het bepalen van de Forex AMX index wordt gebruikt. In deze AMX, die voorheen de Midcap index heette, zijn de aandelen van zesentwintig tot en met vijftig opgenomen. Als u kijkt naar de grootste Nederlandse index Forex aandelen dan steekt Shell er zoals gezegd met kop en schouders bovenuit. Op kleine afstand wordt Shell op de Amsterdamse beurs gevolgd door Unilever, omdat Shell echter in gelijke grootte is genoteerd op de beurs van Londen en New York, is het bedrijf wel veel groter maar telt het in de Amsterdamse index Forex in gelijke mate mee.

Uiteraard zullen ook de kleinere bedrijven meetellen bij het bepalen van de index op de Amsterdamse aandelen beurs. Terwijl de grootste twee fondsen echter voor vijftien procent meetellen zal het kleinste fonds voor de Forex AEX index echter voor slechts een negentigste deel daarvan meetellen. Het is dus wel zo dat ook de kleintjes meetellen maar natuurlijk veel minder en in het geval van dit bedrijf is het bedrijf zelfs honderd dertig maal kleiner. Ook al is bij de AEX Forex de invloed van kleinere bedrijven minder groot, door de gebruikte rekenmethode tellen ze in ieder geval voor een groter deel mee.

AEX index wordt eerlijk samengesteld

Het belangrijkste van deze manier van het bereken van de Forex AEX index is dus dat de handel in alle fondsen op een vergelijkbare waarde meetellen bij het bepalen van de index. Hierdoor zal een Forex index belegging ook daadwerkelijk een belegging zijn die gebaseerd is op het gemiddelde van alle handel die op de beurs plaats vindt. Uiteraard zal hierbij de invloed van grotere fondsen groter zijn maar daarvan zullen over het algemeen ook meer aandelen verhandeld worden omdat er meer van uitgegeven en verhandelbaar zijn.

Bij een platform voor Forex AEX beleggingen doen zal u natuurlijk niet alle onderliggende gegevens over de diverse aandelen opleveren. Forex brokers zullen zich meestal beperken toe het weergeven van de actuele index en de index van een tijdje daarvoor. Natuurlijk zijn bij het beleggen in AEX index deze cijfers het belangrijkste maar toch is de nodige kennis van de onderliggende aandelen wel van belang. Dit zorgt er dan ook voor dat u wel goed op moet letten wat er op de beurs plaats vindt voordat u een belegging afsluit. U moet dan ook zorgen dat u op de hoogte bent hoe de Forex AEX index tot stand is gekomen en welke fondsen voor de waarde verantwoordelijk zijn. Aan de hand van die gegevens kunt u immers een inschatting maken of de Nederlandse index Forex een voor u gunstige kant op gaat.

Houd rekening met fluctuaties

Het mag natuurlijk duidelijk zijn dat net als bij individuele fondsen het geval is, ook de index van de Amsterdamse aandelen beurs niet alleen maar omhoog kan gaan. Belangrijke gebeurtenissen zullen een grote invloed hebben op de index omdat veel belangrijke fondsen daar gevolgen van ondervinden. Bij Forex AEX index beleggen heeft bijvoorbeeld het barsten van de internet bubbel een grote invloed gehad op de index die daardoor in iets meer dan een jaar naar een derde van de waarde terug liep. Ook de internationale financiƫle crisis heeft bijna hetzelfde effect gehad als was de index Forex koers nog niet op hetzelfde niveau als voor het barsten van de internet bubbel.

Net als bij het beleggen door middel van individuele fondsen is het dus erg belangrijk om op de hoogte te zijn van wat er aan de hand is en welke invloeden op de fondsen die bij het beleggen in AEX index zijn meegeteld van invloed zijn. De nodige ervaring met het beleggen in het algemeen en het index beleggen in het bijzonder, is dan ook onontbeerlijk. Als u gewapend bent met deze ervaring dan kunt u zonder problemen mooie resultaten behalen bij voor het beleggen op een platform voor Forex AEX index te kiezen. Dat u hierbij profiteert van alle voordelen die Forex brokers u kunnen beiden is dan alleen maar heel erg mooi meegenomen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat voor het beleggen in de AEX Forex platforms door steeds meer beleggers gekozen worden.

 
 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2019 Forex Online. All Rights Reserved