EUR USDHet handelen in valuta gebeurt voornamelijk door middel van paren van de zogenaamde Majors. Hierbij is EUR USD Forex het belangrijkste paar en ook het jongste paar waarin u kunt handelen. Dit komt natuurlijk omdat de euro nog een heel erg jonge munteenheid is maar door het economische blok van Europa wel snel is uitgegroeid tot de tweede munteenheid.

Schommelende wisselkoersen

Op een platform voor Forex online EUR USD handel bedrijven zal u laten profiteren van de soms erg heftige schommelingen in de wisselkoers van de dollar en de euro. Wisselkoersen zullen schommelen doordat er op de internationale valuta markt meer of minder vraag is naar de ene munt dan de andere munt. Zeker de koers tussen paren van major valuta’s zal hierdoor beïnvloed worden omdat de ene soort voor de andere soort verkocht wordt. In het geval van de USD EUR handel zal de situatie waarbij veel dollars voor euro’s verkocht worden leiden tot een stijging van de koers van de euro ten opzichte van de dollar.

Toch kan het de volgende dag ook weer andersom gebeuren waardoor de koers van de euro ten opzichte van de dollar weer naar beneden zal gaan. Vaak zal het echter voorkomen dat de EUR USD Forex koersen op dezelfde dag omhoog en omlaag gaan en zelfs van minuut tot minuut schommelen. Dit is dan ook waar de internationale valuta handel op gebaseerd is en waar deze handelaren veelgeld mee verdienen. Waar op een platform voor Forex EUR USD beleggingen vaak in kleinere hoeveelheden gaan zullen in de internationale valuta handel erg grote posities in genomen worden.

Fysiek beschikbaar sinds 2002

Zoals gezegd is het paar van de Amerikaanse dollar en de euro nog erg jong en dat komt omdat de euro pas in 1999 als valuta voor de handel is ingevoerd en pas vanaf 2002 ook in fysieke vorm in omloop is. In 1999 waren handelaren helemaal niet overtuigd van het feit dat EUR USD Forex belangrijk zou kunnen worden en de koers ging daardoor sterk naar beneden. De scepsis rond de euro zou de koers zelf terug dringen tot vijfentachtig eurocent voor iedere dollar. Toen de munt eenmaal ook fysiek ingevoerd was werd deze valuta Forex EUR USD scepsis snel omgezet in een voorkeur. Hierbij werd de markt gestimuleerd door de grote posities die bekende handelaren als Warren Buffet innamen.

De opgaande lijn van de koers van de euro ten opzichte van de dollar die opgepakt werd zou de euro lang vasthouden. In 2008 leidde dit tot een voor de handel EUR USD koers van 1,62 dollar voor iedere euro, een absoluut record. Toch zal het jaar 2008 ook de geschiedenis boeken in gaan als het jaar waarin de wereld heeft gezien welke factoren op de valuta handelaren en dus ook op de wisselkoersen van invloed zijn. De internationale financiële crisis heeft ook op EUR USD Forex een sterke invloed gehad en de koers ging in de loop van 2008 dan ook weer flink naar beneden. Toch had de financiële crisis ook een keerzijde, de onzekere financiële situatie in zuid Europa zorgde er bij online Forex valuta EUR USD handelen voor dat de koers toch weer opgestuwd werd.

Veel factoren van invloed

Ook al is het dus de internationale valuta handel die een directe invloed heeft op de wisselkoersen, het zijn vele andere factoren die weer invloed hebben op het sentiment van de handelaren. De koersen bij EUR USD Forex worden bijvoorbeeld sterk beïnvloed door diverse cijfers die met de economie of de economische vooruitzichten te maken hebben. Als bijvoorbeeld werkeloosheidscijfers in Amerika of belangrijke Europese industriële landen zoals Duitsland tegen vallen dan zal dat vrijwel direct invloed hebben op de koersen. Ook zullen bij Forex EUR USD koersen beïnvloed worden door rente veranderingen of cijfers over de handelsbalans en natuurlijk inflatie cijfers.

Deze gegevens zullen natuurlijk kunnen betekenen dat het economisch minder goed zal gaan waardoor een bepaalde soort valuta minder sterk wordt ten opzichte van een andere valuta soort. Dit kan bij de USD EUR handel in beide richtingen optreden en het sentiment van de beleggers zoals dat heet werkt dus dubbelop door in de koersen. Het bijzondere aan deze invloed is dat deze bijvoorbeeld ook bij de EUR GBP Forex handel optreed en dit gebeurd zelfs onafhankelijk van EUR USD Forex. Dit betekend dat koersen van andere valuta zich op een onafhankelijk manier ontwikkelen en daarom dus als derde soort valuta voordelen op kunnen leveren ten opzichte van de ene en niet van de andere valuta soort. Dit is bij de online EUR USD handel best iets om in de gaten te houden want hier zijn mooie voordelen mee te behalen.

Optimaal gebruik maken van kennis!

Dat er dus veel invloeden zijn waar de valuta koersen van afhankelijk zijn mag nu wel duidelijk zijn. Het is natuurlijk verstandig om het een en ander te weten over welke factoren het meest van invloed zijn omdat u met die kennis kunt voorspellen wanneer u bij EUR USD Forex. Dit is natuurlijk erg handig bij het bepalen van het juiste aankoop moment want dat zal uiteindelijk samen met de koers ontwikkeling bepalen of u winst maakt of niet. Ook is het bij de handel in EUR USD erg handig om de historische koers ontwikkeling te bestuderen. De eerder besproken stijgingen en dalingen van de wissel koers maken onderdeel uit van een herkenbaar patroon en kennis hiervan kan ook goed van pas komen.

Vaak zullen de handelingen echter over een kortere termijn plaats vinden waardoor u niet van een volledige stijgingscyclus kunt profiteren. Als u echter bij online Forex valuta EUR USD kiest op het moment dat de trend een stijgende lijn laat zien hebt u de beste kansen om mooie resultaten te behalen. Uiteindelijk is dit natuurlijk ook waar het om gaat en een goede voorbereiding is het halve werk, ook bij EUR USD Forex. Daarbij kunt u zichzelf het gemakkelijk maken door te kiezen voor een online Forex platform omdat u dit vanachter uw eigen computer kunt doen. Op het internet valuta Forex EUR USD kiezen zal dan zonder al te veel moeite mooie resultaten op kunnen leveren.

 
 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2019 Forex Online. All Rights Reserved